Oorsprong Jabikspaad

De oorsprong van het Jabikspaad ligt in de geschiedenis van de eerste boeteling die vanuit Friesland op pelgrimage werd gestuurd. Abt Freerk van Hallum zond omstreeks 1170 vanuit het Norbertijner Klooster Mariëngaarde heer Asing op boetepelgrimage. Zijn reisgenote Gertrudis bereikte Santiago de Compostela. Zij is de eerste Friese pelgrim naar "Sint Jacob" die wij bij name kennen. De plaats waar klooster Mariëngaarde stond ligt aan het Jabikspaad (etappe Oude Bildtzijl - Stiens).

Lees meer

Een eerste stap op weg

Het Jabikspaad is een op zichzelf staande pelgrimsroute, maar kan voor u de eerste stap zijn op weg naar een hoger doel, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
Lopend of fietsend langs het Jabikspaad kunt u ervaren wat een pelgrimstocht met u doet. Het ritme van onderweg zijn, ontmoetingen met en natuur (en met uzelf), de cultuur en het landschap: ervaringen die u nooit meer zullen loslaten.

Lees meer

Routegids

De routegids van het Jabikspaad is een uitgave van Stichting Jabikspaad Fryslân en uitgeverij Bornmeer (ISBN-nummer 9789056154462). U kunt de gids bestellen bij de uitgever of door een e-mail te sturen. De gids is ook verkrijgbaar via de boekhandel.
Lees meer

Let op: er is een wijziging in de wandelroute bij Goutum.
Lees meer

Informatiecentrum

In de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie is een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân gevestigd. Het informatiecentrum is ontstaan door samenwerking van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken (die eigenaar van de Groate Kerk is), met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de provincie Fryslân, de gemeente Het Bildt en de Stichting Jabikspaad Fryslân.

Openingstijden
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.
De richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Dat betekent dat u soms even moet wachten.

Zomertentoonstelling Groate Kerk Sint-Jacobiparochie

Van 10 juli tot en met 11 september 2021 is de Groate Kerk iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur open.
In de kerk zijn meerdere tentoonstellingen te zien:
Tentoonstelling in zwart-wit: Keramiek-beelden en tekeningen van Ryt Kooistra.
"111 elfjes verbeeld": een project van Connie Harkema en Ryt Kooistra.
Stichting Jabikspaad Fryslân: vitrinetafels met informatie over het Jabikspaad, de pelgrimage naar Santiago de Compostela en 2021/2022 heilig jaar van Sint Jacobus.
Stichting Erfgoed Fundaasje: kleine tentoonstelling van oude fotoboeken, kwartierstaten, merklappen en familie-erfgoed van de familie Bierma-Palsma.
De toegang is gratis.
De RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.
Naar alle nieuwsberichten

Achtergrond

Er is veel achtergrondinformatie beschikbaar die gerelateerd is aan het jabikspaad:
› Historie
› Flora en fauna
› Symbolieken
› Sint Jacob
› Talen
› Jacob-links