Tips

Voorbereiding
Maak vóór u op stap gaat een planning. Bekijk het traject dat u wilt begaan op een overzichtskaart. Wilt u gebruik maken van het openbaar vervoer, wilt u onderweg overnachten, waar kunt u uw proviand aanvullen, bij welk klimaat gaat u op stap? Hoewel er onderweg horecagelegenheden zijn, neem altijd iets te eten en te drinken mee. U komt door gebieden waar de zondagsrust nog in ere wordt gehouden; op maandag zijn veel gelegenheden gesloten en op zaterdag gaan de winkels eerder dicht.
Alles wat u meeneemt moet u echter dragen. En het gezegde luidt: u heeft het meest profijt van wat u thuis laat... Gemakkelijke kleding, een extra trui, stevige - goed ingelopen - schoenen, een wind- en waterdicht jack zijn noodzakelijk. Een goed zittende rugzak met daarin ook een zitlap veraangenamen uw tocht.
Te gast
De route voert voor een deel over particuliere gronden en paden. De eigenaren en/of gebruikers hebben op ons verzoek ingestemd met het recreatief medegebruik. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Gedraag u derhalve als gast:

  • sluit hekken weer achter u;
  • breng geen merktekens aan;
  • laat geen afval slingeren;
  • laat bloemen en planten staan.

Honden en vee
Loslopende honden kunnen grote onrust bij het vee, vooral schapen, veroorzaken. Wanneer u uw hond op uw tocht(en) mee wilt nemen, houdt deze dan kort aangelijnd en zoek voor trajecten waar "honden verboden" staat, een alternatieve route. Vooral door het jagen op schapen kunnen honden schade veroorzaken die op hun eigenaar(s) wordt verhaald. Waarschuw bij het uitbreken van vee politie of omwonenden.
Overnachting
Neem van te voren contact op met het overnachtingsadres en bedenk daarbij dat u zich moet kunnen legitimeren.
Openbaar vervoer
Op veel plaatsen kruist de route een trein- of buslijn. Voor informatie over reizen met openbaar vervoer kunt u terecht op: 9292.nl.
Aansprakelijkheid
De route voert over openbare, of voor de wandelaar opengestelde, wegen en paden. De gebruiker van deze gids doet dit geheel op eigen risico. Zij/hij kan aan het feit dat de route in deze gids is beschreven geen rechten ontlenen tegenover de uitgever of tegenover derden.