Actueel

Keiland-vieringen langs het Jabikspaad

De vieringen worden georganiseerd door een groep pelgrims die van Hasselt loopt richting Keiland.
Keiland is een week Kunst, Kerk en Kamperen op Terschelling.
Datum en plaats van de vieringen: dinsdag 23 juli - Heerenveen, Trinitas ; woensdag 24 juli - Akkrum, Terptsjerke ;
donderdag 25 juli – Jorwert, Redbadtsjerke.
De vieringen starten om 20.00 u en zijn vrij toegankelijk. De vieringen staan onder de bezielende muzikale leiding van Esther Ocheng.
Voor meer informatie over de vieringen of de pelgrimage, neem contact op met Femke Soethoudt, telefoonnummer 06 - 12 55 34 13.

Zomertentoonstelling Groate Kerk Sint-Jacobiparochie

Van 13 juli tot en met 7 september 2019 kunt u iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur de Groate Kerk en een drietal tentoonstellingen in de kerk bekijken.
De tentoonstellingen gaan over:
De pelgrimage van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela.
Kaatsen aan de hand van foto’s, attributen en jubileumboeken.
De geschiedenis van het Bildtse Muziekkorps “Aurora” (1865 – 2000).

De toegang is gratis. Op de website van de Groate Kerk vindt u meer informatie.

Tsjerkepaad: de kerken zijn open

Van 6 juli tot en met 14 september 2019 zijn veel Friese kerken op zaterdagmiddag open voor bezichtiging. Het thema dit jaar is ‘Kerk en Kunst’.
Op de website van Stichting Tsjerkpaad staat een overzicht van de kerken die op zaterdagmiddag open zijn en de activiteiten die georganiseerd worden.

Draagt u een steentje (keitje) bij?

Helpt u mee aan het realiseren van een jacobsschelp in de bestrating voor de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie waarbij u tegelijk het project Pelgrimeren voor de jeugd ondersteunt?

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is het begin- en eindpunt van het Jabikspaad. Voor veel pelgrims is het Jabikspaad het begin van hun tocht naar Santiago de Compostela. De Jacobsschelp is het symbool van de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela.

Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk wil, als symbolisch beginpunt van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela, een gestileerde Jacobsschelp van keitjes in de bestrating voor de Groate Kerk laten plaatsen. De kosten van het project bedragen € 13.500,=.
Folder project Jacobsschelp Groate Kerk Sint-Jacobiparochie.pdf

Pelgrimeren voor de Jeugd is een landelijk project dat scholieren kennis laat maken met pelgrimeren. Ook vanuit de Groate Kerk worden scholieren meegenomen op een mini-pelgrimstocht.

U kunt beide projecten steunen door één of meer keitjes te doneren.
Eén keitje kost € 9,00 waarvan € 2,00 ten goede komt aan Pelgrimeren voor de Jeugd.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
bankrekeningnummer NL88 INGB 0005981493
t.n.v. Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
onder vermelding van: uw naam en adres en het aantal keitjes dat u wilt schenken.

Jabikspaad op Fiets en Wandelbeurs: thema Pelgrimeren in Friesland

Stichting Jabikspaad Fryslân staat 1, 2 en 3 maart 2019 op de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.
De stand van het Jabikspaad is op het pelgrimsplein, locatie 4.E.30.
Op onze stand krijgt u informatie over pelgrimsroutes en pelgrimeren in Friesland en de kop van Overijssel.Wij informeren u graag over:
  • het Jabikspaad -de Friese Sint-Jacobusroute-, en pelgrimeren naar Santiago de Compostela
  • het Sint Odulphuspad in zuidwest Friesland
  • het Claercamppad in het noorden van Friesland
  • het Christoffelpad in de kop van Overijssel
  • Refugio’s in Friese kerken: overnachting voor pelgrims in kerken van stichting Alde Fryske Tsjerken en een aantal kerkelijke gemeenten
  • Driedaagse georganiseerde fietstocht om alvast ervaring op te doen voor uw fietstocht naar Santiago de Compostela.

U bent van harte welkom op onze stand!

KRO NCRV Mijn pelgrimspad: Annemiek Schrijver loopt etappes van het Jabikspaad

In 15 afleveringen loopt Annemiek Schrijver etappes van het Jabikspaad langs kerken, kloosters, states en terpen, door Friese steden en dorpen.
Meer informatie over het programma staat op de website van KRO NCRV.
Uitzendingen van Mijn Pelgrimspad: vanaf 4 september 2018 op dinsdagmiddag om 17.10 uur op NPO 2.

Film Santiago aan het Wad - Pelgrimeren in Friesland


De film geeft een impressie van het Friese landschap en de prachtige mogelijkheden voor pelgrims, wandelaars en fietsers. Santiago betekent Sint Jacob, Sint Jacobiparochie is de Friese tegenhanger van Santiago de Compostela, en wordt als zodanig door honderden pelgrims per jaar bezocht. De film is in opdracht van de Stichting Santiago aan het Wad gemaakt door Anton Stoelwinder filmproducties.

Pelgrimsfestival 25 juli Sint-Jacobiparochie

Op 25 juli, de feestdag van Sint Jacobus, is er een groot pelgrimsfestival in Sint-Jacobiparochie.
Meer informatie over het programma vindt u op de website van Stichting Santiago aan het Wad.

Zomertentoonstelling Groate Kerk Sint-Jacobiparochie

Van 7 juli tot en met 1 september kunt u op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 u de tentoonstelling "Pelgrimeren in het licht van de Melkweg" in de Groate kerk van Sint-Jacobiparochie bekijken.
De toegang is vrij!
Op de website van de Groate kerk vindt u meer informatie over de tentoonstelling.

Refugio's in Friese kerken

Kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en andere kerken in Friesland bieden pelgrims een overnachtingsplek.
De contactgegevens van de kerken en de routebeschrijvingen vanaf het Jabikspaad naar de kerken vindt u op onze website onder het menu Onderweg/Overnachtingsadressen.