Overnachtingsadressen

Overnachten in Friese kerken

Kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en andere kerken in Friesland bieden pelgrims een overnachtingsplek. Open de pdf voor een adressenlijst van Friese kerken waar u kunt overnachten: Adressenlijst 2024 Refugio in Friese kerken versie 25 maart 2024.pdf

De spelregels voor een overnachting in een kerk
Pelgrimspas U dient in het bezit te zijn van één van de volgende ‘documenten’: een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob; een routegids en/of een stempelkaart van het Jabikspaad; een routeboekje van het Sint Odulphuspad, het Bonifatius Kloosterpad of het Claercampad. Ook donateurs van Stichting Âlde Fryske Tsjerken kunnen in de kerken overnachten.
Aanmelding Minimaal 24 uur van tevoren telefonisch contact opnemen met de contactpersoon van de kerk. De contactpersoon geeft aan of er een overnachtingsplek beschikbaar is.
Seizoen Vanaf april tot en met september.
Verblijf U bent welkom tussen 18.00 uur en 10.00 uur.
Capaciteit Onderdak voor maximaal vier pelgrims.
Slaapzak In de kerk staan veldbedden. U dient zelf een slaapzak mee te nemen.
Voorzieningen Er is water en een toilet aanwezig; er is geen douche.
Koken Zelf koken is niet mogelijk. Soms is er horeca in de buurt of kunnen vrijwilligers van de kerk een ontbijt aanbieden.
Kosten Bijdrage voor de gemaakte kosten: € 20,00 per persoon per nacht voor een overnachting.

Kerken langs het Jabikspaad
De kerken staan verspreid door heel Friesland. Vanaf het Jabikspaad zijn de volgende kerken te voet of op de fiets goed bereikbaar:
• aan of vlakbij het Jabikspaad; de kerken van Sint-Jacobiparochie, Britsum, Swichum, Peins, Jorwert en Terband.
• iets verder van het Jabikspaad gelegen; de kerken van Blessum en Boksum.

Routebeschrijving vanaf Jabikspaad naar kerk
Voor pelgrims op het Jabikspaad zijn routebeschrijvingen gemaakt die u vanaf het Jabikspaad naar de dichtstbijzijnde kerk brengen. Open de pdf voor de contactgegevens van de kerken en de routebeschrijving naar de kerken vanaf het Jabikspaad:
Routebeschrijving vanaf Jabikspaad naar refugio's in kerken versie 28 april 2021.pdf

Kerken elders in Friesland
De kerken die te ver van het Jabikspaad staan zijn misschien voor u interessant als u een andere route wandelt of fietst. Ook deze kerken bevelen wij van harte bij u aan!

Folder
Klik hier voor de folder Pelgrimsroutes in Fryslân - Slapen in refugiokerken: Folder 2024 Pelgrimsroutes en slapen in refugiokerken.pdf

Overnachtingadressen langs Het Jabikspaad

Wij wijzen u er op dat deze lijst niet volledig is, en aan veroudering onderhevig is. Voor meer overnachtingadressen en actuele informatie verwijzen wij u onder andere naar de volgende internetsites:
Neem altijd van tevoren contact op met de gastgever en bedenk daarbij dat u zich moet kunnen legitimeren.

Stichting Vrienden op de Fiets

Tip: Wordt donateur van de Stichting Vrienden op de Fiets!
Vrienden op de Fiets onderhoudt een netwerk van logeeradressen bij particulieren die slaapplaatsen voor doortrekkende fietsers of wandelaars beschikbaar hebben. Ook langs het Jabikspaad vindt u overnachtingadressen van Vrienden op de Fiets.

Stichting Vrienden op de Fiets
Postbus 7471
2701 AL Zoetermeer
www.vriendenopdefiets.nl
+31 (0)79 323 85 56