Routewijzigingen

Tijdelijke routewijziging wandelroute Sint-Jacobiparochie – Ried v.v. (West 1 en 2)

De brug bij Ried is vanaf begin september 2019 tot de kerstvakantie 2019 (en misschien langer) afgesloten voor alle verkeer: dus ook voor pelgrims op het Jabikspaad! De wandelroute via Minnertsga vervalt hierdoor tijdelijk. De route gaat tijdelijk langs het dorpje Wier.

Tijdelijke wandelroute Sint-Jacobiparochie – Ried (West 1 en 2) >>>


Vanaf de Groate Kerk rechtdoor, het Zuideinde. U volgt het fietspad naast de weg richting Minnertsga. Op de eerste kruising gaat u linksaf richting Berlikum. Bij de volgende kruising rechtsaf richting Berlikum, de Gernierswei. Deze weg met eerst een flauwe bocht ca. 2 km volgen tot over een brug. Direct na de brug aan de linkerkant van de weg over het talud naar beneden, naar een fietspad (schelpenpad). Direct linksaf, onder de brug door, het pad langs de vaart volgen tot in Ried. In Ried komt u uit op de weg (Berlikumerweg) Rechtsaf tot de kerk. Bij de kerk, vanaf wandelpaal 22 volgt u weer de markering van het Jabikspaad richting Franeker.

Tijdelijke wandelroute Ried – Sint Jacobiparochie (West 2 en 1) <<<

In Ried bij de kerk (wandelpaal 22) verlaat u het Jabikspaad. U loopt vanaf wandelpaal 22 rechtdoor door Ried tot het plaatsnaambord (einde bebouwde kom Ried). Vóór het plaatsnaambord linksaf, it Kattegat. Dit fietspad richting Berlikum volgen (ca. 3,5 km). Onder een brug door en direct rechtsaf, bij het talud op omhoog tot op de brug. Op de brug rechtsaf, richting Wier. De weg, Gernierswei, blijven volgen (ca. 2 km). Na flauwe bocht op T-kruisig linksaf, over het fietspad richting Sint-Jacobiparochie. Op grote kruising rechtsaf, het fietspad volgen tot in Sint-Jacobiparochie. U komt uit bij de Groate Kerk.

Etappe 6 witte brug bij Mantgum vervangen

mei 2019: De witte hoge brug aan de noordoostzijde zijde van Mantgum is vervangen door een ongeschilderde hard houten brug.

Routewijziging wandelroute etappe 6 West bij Easterwierrum

Mei 2018: Er is een kleine routewijziging in het wandelpad tussen de toren op de terp (Tsjerkebuorren) en het dorp Easterwierrum. De markering van de route is hierop aangepast.

Tsjerkebuorren - Easterwierrum >>>>>>

Vóór de terp links door een klaphekje, rechtuit naar een sloot en dan rechtsaf over het eerste brugje. Rechtuit naar een sloot en dan links naar het volgende brugje. Over dat brugje rechtdoor over brugje naar de bomenrij. Rechtdoor door klaphekje. Tegelpad volgen langs sportveld. Links om gebouw heen. Rechtdoor, Skuorrehôfwei. Einde rechts, Doarpsstrjitte. Eerste straat links, Dilledyk richting Raerd.

Easterwierrum - Tsjerkebuorren <<<<<<<

… tot Easterwierrum. Op de viersprong rechtsaf. Tweede straat links, Skuorrehofwei. Pad rechtdoor volgen naar sportveld. Gebouw aan de rechterzijde passeren. Door klaphekje. Rechtdoor naar drie bruggetjes in weiland. Over het eerste bruggetje doorlopend tot de sloot, rechtsaf over tweede brugje en idem zo over het derde brugje. Nog even langs het water rechtuit en dan links naar een wit hekje aan de voet van de terp.

Routewijziging bij Goutum - wandelroute Etappe 5 en 6 Oost

De wandelroute bij Goutum is gewijzigd. De route loopt voortaan door het nieuwe buurtschap Jabikswoude richting Wirdum. De route langs de Wergeasterdyk vervalt. De bewegwijzering in het veld is aangepast.

Etappe 5 Oost-A en Etappe 6 Oost >>>>>

Via de Van Harinxmabrug en de Overijsselseweg verlaat u Leeuwarden. Via het fietspad daalt u rechtuit af naar de Brédyk. Eerste straat links, de Goutumerdyk. Vervolgens eerste straat rechts, De Tilbarten. Volg de bewegwijzering totdat u na het passeren van de snelweg uit komt op het fietspad richting Wirdum. Vervolg etappe 6 Oost.

Etappe 6 en 5 Oost-B <<<<<

Vanaf Wirdum volgt u een fietspad door de weilanden. Volg bij de Wirdumervaart de bewegwijzering: u volgt het pad onder de snelweg door richting Jabikswoude. De bewegwijzering volgend komt u uit op De Tilbarten. Aan het eind van De Tilbarten slaat u linksaf, de Goutumerdyk. Einde rechts, Brédyk. U loopt Leeuwarden binnen via de Van Harinxmabrug. Vervolg etappe 5 Oost-B.

Alternatieve wandel- en fietsroute Franeker - Winsum via pont Keimpetille

In de zomerperiode vaart een pont over het Van Harinxmakanaal bij Keimpetille. Dat biedt wandelaars en fietsers een alternatief om een oude route te volgen van Franeker via Keimpetille naar Winsum vv. De 8 km lange route is niet gemarkeerd en is voor wandelaars en fietsers dezelfde.
Zie ook de actuele informatie over de vaartijden van de pont.

Van Franeker naar Winsum >>>>>

Centrum van Franeker verlaten via Zuiderkade. Linksaf (naar rechts is Jabikspaad) Oud Kaatsveld, over brug rechts Salverderweg 3,5 km. tot pont Keimpetille. Van pont via Tsjeppenbûr pad naar Welsryp. Daar links richting Baaium. Voor Baaium rechts naar Winsum en Winsum binnen via de Kleasterwei. Dit is het Jabikspaad.

Van Winsum naar Franeker <<<<<

Winsum verlaten via Kleasterwei richting Baaium. Voor Baaium links naar Welsryp. In Welsryp fietspad naar pont Keimpetille via Tsjeppenbûr. Van pont naar Franeker via de Salverderweg. In Franeker einde Salverderweg links over brug langs de Stadsherberg. Eerste weg rechts is Zuiderkade. Dit is het Jabikspaad.

Alternatieve route pont Genemuiden

Er is voor wandelaars en fietsers een alternatieve routebeschrijving gemaakt, omdat de veerpont van Genemuiden beperkte vaartijden heeft. De actuele vaartijden staan op de website van pont Genemuiden.

Alternatieve wandelroute:
Genemuiden – Hasselt >>>>>

De wandelaars komen van het pad langs het Zwarte Water uit op de Veerweg bij Genemuiden. Daar linksaf. Volg de Veerweg tot de N331. Daar rechtsaf en volg de asfaltweg onder aan de dijk (N331) tot Zwartsluis. Bij de rotonde voor Zwartsluis de N311 oversteken en via het Westeinde, de Arembergersluis, het Buitenkwartier,
-Het Singel oversteken-, naar de Nieuweweg. Links de Stationsweg in en linksaf naar de Kerkstraat. In de Kerkstraat rechtsaf de smalle Pottenbakkersstraat in, de Handelskade oversteken naar de Kolksluiskade met een fietsbrug over de Grote Sluis. Daarna links de Mastenmakersstraat volgen parallel aan de provinciale weg N331, een stukje fietspad/voetpad langs de N331 tot de rotonde aan de rand van de bebouwde kom. Vanaf deze rotonde de parallelweg - aan de kant van het Zwarte Water - volgen langs de N331 richting Hasselt. Ruim twee kilometer voor Hasselt rechts het pad volgen op de autoluwe Sluizerdijk. Deze Sluizerdijk komt uit op de Zwartsluizerdijk en daar is een goede oversteekmogelijkheid naar de Buiten de Venepoort. De oude binnenstad van Hasselt binnengaan via de Hoogstraat. Aan het eind van de Hoogstraat is de Grote Kerk waar het Jabikspaad eindigt.

Alternatieve wandelroute:
Hasselt – Genemuiden <<<<<

Aan het einde van de Hoofdstraat rechts de Buiten de Venepoort volgen. Na ca. 250 m linksaf, -de Zwartsluizerweg oversteken-, het pad op de Sluizerdijk nog ca. 2 km volgen, tot dit pad overgaat in de parallelweg langs de N331 naar Zwartsluis. Na de eerste rotonde bij Zwartsluis de N331 oversteken en een stukje fiets/voetpad volgen richting centrum. De Mastenmakersstraat parallel aan de N331 volgen, aan het eind rechts de Kolkhuiskade, het fiets/voetpad over de sluis, rechtdoor de Handelskade oversteken de Pottenbakkersstraat in. Links de Kerkstaat en daarna rechts de Stationsweg volgen en rechtsaf bij de Nieuweweg, Het Singel oversteken, en via het Buitenkwartier, de Arembergersluis en het Westeinde Zwartsluis verlaten en bij de rotonde de N331 oversteken en de parallelweg volgen tot de Veerweg naar Genemuiden. Voor het veer rechts het pad door het land langs het Zwarte Water volgen. De alternatieve route eindigt hier. U vervolgt het Jabikspaad verder richting Barsbeek.