Routewijzigingen

Voetveer Oldemarkt uit de vaart (etappe 15)

Het voetweer over de Linde bij Oldemarkt is uit de vaart. Als alternatief dient u de routeomschrijving *2) winterdienst te volgen. Deze route loopt over de brug over de Linde en via de Oosterbroekweg.

Routewijziging Etappe 5 Oost-A en 6 Oost (Goutum)

De route van het Jabikspaad in de nieuwbouwwijk Technum (Goutum) ten zuiden van Leeuwarden is voor langere tijd geblokkeerd door bouwwerkzaamheden in de wijk.
Volg daarom de hieronder beschreven route.
Klik hier voor pdf met routebeschrijving en routekaartjes:
Routewijziging Goutum etappe 5 Oost-A en etappe 6 Oost.pdf

Etappe 5 Oost-A en Etappe 6 Oost >>>>>

Pagina 35, laatste 5 regels van routeomschrijving vervangen door:
….op de Overijsselseweg, waar u Leeuwarden weer verlaat. Via het fietspad daalt u rechtuit af naar de Brédyk. Eerste straat links, de Goutumerdyk uitlopen tot de viersprong waar u rechtsaf de Wergeasterdyk opgaat.

Pagina 39, eerste 5 regels van routebeschrijving vervangen door:
Wargeasterdyk vervolgen. Na ruim 2 km onder verkeersweg door, meteen rechtsaf, ‘doodlopend uitgezonderd fietsers’. Einde van het pad over veerooster linksaf, ‘Looweg’.Deze geheel uitlopend komt u in Wirdum.

Etappe 6 Oost <<<<<

Pagina 39, laatste 9 regels:
….. Looweg op en verlaat daarbij Wirdum. Nadat u onder een hoogspanningsleiding bent doorgegaan rechtsaf over een veerooster een fietspad door de weilanden volgen. U komt uit op de Wargeasterdyk. Linksaf, onder het viaduct door volgt u het links gelegen fietspad naar Goutum.
U komt Goutum binnen en gaat bij de viersprong linksaf over de Goutumerdyk.
Lees verder bij etappe 5 Oost-B.

Etappe 6 witte brug bij Mantgum vervangen

mei 2019: De witte hoge brug aan de noordoostzijde zijde van Mantgum is vervangen door een ongeschilderde hard houten brug.

Routewijziging wandelroute etappe 6 West bij Easterwierrum

Mei 2018: Er is een kleine routewijziging in het wandelpad tussen de toren op de terp (Tsjerkebuorren) en het dorp Easterwierrum. De markering van de route is hierop aangepast.

Tsjerkebuorren - Easterwierrum >>>>>>

Vóór de terp links door een klaphekje, rechtuit naar een sloot en dan rechtsaf over het eerste brugje. Rechtuit naar een sloot en dan links naar het volgende brugje. Over dat brugje rechtdoor over brugje naar de bomenrij. Rechtdoor door klaphekje. Tegelpad volgen langs sportveld. Links om gebouw heen. Rechtdoor, Skuorrehôfwei. Einde rechts, Doarpsstrjitte. Eerste straat links, Dilledyk richting Raerd.

Easterwierrum - Tsjerkebuorren <<<<<<<

… tot Easterwierrum. Op de viersprong rechtsaf. Tweede straat links, Skuorrehofwei. Pad rechtdoor volgen naar sportveld. Gebouw aan de rechterzijde passeren. Door klaphekje. Rechtdoor naar drie bruggetjes in weiland. Over het eerste bruggetje doorlopend tot de sloot, rechtsaf over tweede brugje en idem zo over het derde brugje. Nog even langs het water rechtuit en dan links naar een wit hekje aan de voet van de terp.

Alternatieve wandel- en fietsroute Franeker - Winsum via pont Keimpetille

In de zomerperiode vaart een pont over het Van Harinxmakanaal bij Keimpetille. Dat biedt wandelaars en fietsers een alternatief om een oude route te volgen van Franeker via Keimpetille naar Winsum vv. De 8 km lange route is niet gemarkeerd en is voor wandelaars en fietsers dezelfde.
Zie ook de actuele informatie over de vaartijden van de pont.

Van Franeker naar Winsum >>>>>

Centrum van Franeker verlaten via Zuiderkade. Linksaf (naar rechts is Jabikspaad) Oud Kaatsveld, over brug rechts Salverderweg 3,5 km. tot pont Keimpetille. Van pont via Tsjeppenbûr pad naar Welsryp. Daar links richting Baaium. Voor Baaium rechts naar Winsum en Winsum binnen via de Kleasterwei. Dit is het Jabikspaad.

Van Winsum naar Franeker <<<<<

Winsum verlaten via Kleasterwei richting Baaium. Voor Baaium links naar Welsryp. In Welsryp fietspad naar pont Keimpetille via Tsjeppenbûr. Van pont naar Franeker via de Salverderweg. In Franeker einde Salverderweg links over brug langs de Stadsherberg. Eerste weg rechts is Zuiderkade. Dit is het Jabikspaad.

Alternatieve route pont Genemuiden

Er is voor wandelaars en fietsers een alternatieve routebeschrijving gemaakt, omdat de veerpont van Genemuiden beperkte vaartijden heeft. De actuele vaartijden staan op de website van pont Genemuiden.
Routewijziging Etappe 5 Oost-A en 6 Oost (Goutum)
De route van het Jabikspaad in de nieuwbouwwijk Technum (Goutum) ten zuiden van Leeuwarden is voor langere tijd geblokkeerd door bouwwerkzaamheden in de wijk.
Volg daarom de hieronder beschreven route.
Klik hier voor een pdf van de routewijziging met routekaartjes.
Etappe 5 Oost-A en Etappe 6 Oost >>>>>
Pagina 35, laatste 5 regels van routeomschrijving vervangen door:
….op de Overijsselseweg, waar u Leeuwarden weer verlaat. Via het fietspad daalt u rechtuit af naar de Brédyk. Eerste straat links, de Goutumerdyk uitlopen tot de viersprong waar u rechtsaf de Wergeasterdyk opgaat.

Pagina 39, eerste 5 regels van routebeschrijving vervangen door:
Wargeasterdyk vervolgen. Na ruim 2 km onder verkeersweg door, meteen rechtsaf, ‘doodlopend uitgezonderd fietsers’. Einde van het pad over veerooster linksaf, ‘Looweg’.Deze geheel uitlopend komt u in Wirdum.
Etappe 6 Oost <<<<<
Pagina 39, laatste 9 regels:
….. Looweg op en verlaat daarbij Wirdum. Nadat u onder een hoogspanningsleiding bent doorgegaan rechtsaf over een veerooster een fietspad door de weilanden volgen. U komt uit op de Wargeasterdyk. Linksaf, onder het viaduct door volgt u het links gelegen fietspad naar Goutum.
U komt Goutum binnen en gaat bij de viersprong linksaf over de Goutumerdyk.
Lees verder bij etappe 5 Oost-B.

Alternatieve wandelroute:
Genemuiden – Hasselt >>>>>

De wandelaars komen van het pad langs het Zwarte Water uit op de Veerweg bij Genemuiden. Daar linksaf. Volg de Veerweg tot de N331. Daar rechtsaf en volg de asfaltweg onder aan de dijk (N331) tot Zwartsluis. Bij de rotonde voor Zwartsluis de N311 oversteken en via het Westeinde, de Arembergersluis, het Buitenkwartier,
-Het Singel oversteken-, naar de Nieuweweg. Links de Stationsweg in en linksaf naar de Kerkstraat. In de Kerkstraat rechtsaf de smalle Pottenbakkersstraat in, de Handelskade oversteken naar de Kolksluiskade met een fietsbrug over de Grote Sluis. Daarna links de Mastenmakersstraat volgen parallel aan de provinciale weg N331, een stukje fietspad/voetpad langs de N331 tot de rotonde aan de rand van de bebouwde kom. Vanaf deze rotonde de parallelweg - aan de kant van het Zwarte Water - volgen langs de N331 richting Hasselt. Ruim twee kilometer voor Hasselt rechts het pad volgen op de autoluwe Sluizerdijk. Deze Sluizerdijk komt uit op de Zwartsluizerdijk en daar is een goede oversteekmogelijkheid naar de Buiten de Venepoort. De oude binnenstad van Hasselt binnengaan via de Hoogstraat. Aan het eind van de Hoogstraat is de Grote Kerk waar het Jabikspaad eindigt.

Alternatieve wandelroute:
Hasselt – Genemuiden <<<<<

Aan het einde van de Hoofdstraat rechts de Buiten de Venepoort volgen. Na ca. 250 m linksaf, -de Zwartsluizerweg oversteken-, het pad op de Sluizerdijk nog ca. 2 km volgen, tot dit pad overgaat in de parallelweg langs de N331 naar Zwartsluis. Na de eerste rotonde bij Zwartsluis de N331 oversteken en een stukje fiets/voetpad volgen richting centrum. De Mastenmakersstraat parallel aan de N331 volgen, aan het eind rechts de Kolkhuiskade, het fiets/voetpad over de sluis, rechtdoor de Handelskade oversteken de Pottenbakkersstraat in. Links de Kerkstaat en daarna rechts de Stationsweg volgen en rechtsaf bij de Nieuweweg, Het Singel oversteken, en via het Buitenkwartier, de Arembergersluis en het Westeinde Zwartsluis verlaten en bij de rotonde de N331 oversteken en de parallelweg volgen tot de Veerweg naar Genemuiden. Voor het veer rechts het pad door het land langs het Zwarte Water volgen. De alternatieve route eindigt hier. U vervolgt het Jabikspaad verder richting Barsbeek.