Oorsprong Jabikspaad

De oorsprong van het Jabikspaad ligt in de geschiedenis van de eerste boeteling die vanuit Friesland op pelgrimage werd gestuurd. Abt Freerk van Hallum zond omstreeks 1170 vanuit het Norbertijner Klooster Mariëngaarde heer Asing op boetepelgrimage. Zijn reisgenote Gertrudis bereikte Santiago de Compostela. Zij is de eerste Friese pelgrim naar "Sint Jacob" die wij bij name kennen. De plaats waar klooster Mariëngaarde stond ligt aan het Jabikspaad (etappe Oude Bildtzijl - Stiens).

Lees meer

Een eerste stap op weg

Het Jabikspaad is een op zichzelf staande pelgrimsroute, maar kan voor u de eerste stap zijn op weg naar een hoger doel, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
Lopend of fietsend langs het Jabikspaad kunt u ervaren wat een pelgrimstocht met u doet. Het ritme van onderweg zijn, ontmoetingen met en natuur (en met uzelf), de cultuur en het landschap: ervaringen die u nooit meer zullen loslaten.

Lees meer

Routegids

De routegids van het Jabikspaad is een uitgave van Stichting Jabikspaad Fryslân en uitgeverij Bornmeer (ISBN-nummer 9789056154462). U kunt de gids bestellen bij de uitgever of door een e-mail te sturen. De gids is ook verkrijgbaar via de boekhandel.
Lees meer

Let op: er is een wijziging in de wandelroute bij Goutum.
Lees meer

Informatiecentrum

In de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie is een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân gevestigd. Het informatiecentrum is ontstaan door samenwerking van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken (die eigenaar van de Groate Kerk is), met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de provincie Fryslân, de gemeente Het Bildt en de Stichting Jabikspaad Fryslân.

Het centrum is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand geopend van 11.00 – 15.00 uur.

Lees meer

Jabikspaad op Fiets en Wandelbeurs: thema Pelgrimeren in Friesland

Stichting Jabikspaad Fryslân staat 1, 2 en 3 maart 2019 op de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.
De stand van het Jabikspaad is op het pelgrimsplein, locatie 4.E.30.
Op onze stand krijgt u informatie over pelgrimsroutes en pelgrimeren in Friesland en de kop van Overijssel.Wij informeren u graag over:
  • het Jabikspaad -de Friese Sint-Jacobusroute-, en pelgrimeren naar Santiago de Compostela
  • het Sint Odulphuspad in zuidwest Friesland
  • het Claercamppad in het noorden van Friesland
  • het Christoffelpad in de kop van Overijssel
  • Refugio’s in Friese kerken: overnachting voor pelgrims in kerken van stichting Alde Fryske Tsjerken en een aantal kerkelijke gemeenten
  • Driedaagse georganiseerde fietstocht om alvast ervaring op te doen voor uw fietstocht naar Santiago de Compostela.

U bent van harte welkom op onze stand!
Naar alle nieuwsberichten

Achtergrond

Er is veel achtergrondinformatie beschikbaar die gerelateerd is aan het jabikspaad:
› Historie
› Flora en fauna
› Symbolieken
› Sint Jacob
› Talen
› Jacob-links