Oorsprong Jabikspaad

De oorsprong van het Jabikspaad ligt in de geschiedenis van de eerste boeteling die vanuit Friesland op pelgrimage werd gestuurd. Abt Freerk van Hallum zond omstreeks 1170 vanuit het Norbertijner Klooster Mariëngaarde heer Asing op boetepelgrimage. Zijn reisgenote Gertrudis bereikte Santiago de Compostela. Zij is de eerste Friese pelgrim naar "Sint Jacob" die wij bij name kennen. De plaats waar klooster Mariëngaarde stond ligt aan het Jabikspaad (etappe Oude Bildtzijl - Stiens).

Lees meer

Een eerste stap op weg

Het Jabikspaad is een op zichzelf staande pelgrimsroute, maar kan voor u de eerste stap zijn op weg naar een hoger doel, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
Lopend of fietsend langs het Jabikspaad kunt u ervaren wat een pelgrimstocht met u doet. Het ritme van onderweg zijn, ontmoetingen met en natuur (en met uzelf), de cultuur en het landschap: ervaringen die u nooit meer zullen loslaten.

Lees meer

Routegids

De routegids van het Jabikspaad is een uitgave van Stichting Jabikspaad Fryslân en uitgeverij Bornmeer (ISBN-nummer 9789056154462). U kunt de gids bestellen bij de uitgever of door een e-mail te sturen. De gids is ook verkrijgbaar via de boekhandel.
Lees meer

Let op: er is een wijziging in de wandelroute bij Goutum.
Lees meer

Pelgrimsinformatiecentrum

In de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie is een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân gevestigd. Het informatiecentrum is ontstaan door samenwerking van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken (die eigenaar van de Groate Kerk is), met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de provincie Fryslân, de gemeente Het Bildt en de Stichting Jabikspaad Fryslân.

Openingstijden
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.

Hemelvaart Vierdaagse met Jacob op Jabikspaad
2023-05-18T19:48:18+02:00

Vanaf Hemelvaartsdag 18 mei is er de mogelijkheid om mee te doen met de Hemelvaart Vierdaagse op het Jabikspaad tussen St.Jacobiparochie en Hasselt. Het leven van stamvader Jacob staat centraal tijdens deze Vierdaagse. Een Pelgrimage en Bedevaart ineen.
Elke wandeldag komt een fase van het leven van Jacob voorbij. De eerste dag is dat ; bedrog, scheiding, en eenzaamheid. De tweede dag is dat ; Openbaring-Godservaring en belofte voor onderweg. De derde dag is dat ; geduld, gespiegeld worden, familie vormen. De vierde dag tenslotte is dat ; een nieuwe naam, verzoening en herstel, bestemming.
Het zijn thema’s die wij allemaal in ons leven tegenkomen.
De Hemelvaart Vierdaagse wordt georganiseerd door Joost van den Berge en Mink de Vries,
voorgangers binnen de PKN, en betrokken bij Pioniersplekken in Sebaldeburen en Zwolle.
Ieder is vrij om een halve dag, een hele dag, of meer mee te lopen. De routes over het Jabikspaad zijn per dag ongeveer 16 km. lang. Ze sluiten zowel qua startpunt als qua eindpunt aan op het Openbaar Vervoer. Startplaatsen : 18 mei PKN Kerk St.Jacobiparochie, 10.30 uur, 19 mei Jirnsum Station 11.00 uur, 20 mei Wolvega Station 11.00 uur, 21 mei St.Jansklooster Centrum Molenstraat 11.00 uur.
Onderweg is er ook ruimte voor ontmoeting, de natuur, en voor de’ geloofs ‘geschiedenis van de omgeving(Kloosters en Moderne Devotie). Voor aanmelding ; Protected email address , of via de app 06-28987955
Naar alle nieuwsberichten

Achtergrond

Er is veel achtergrondinformatie beschikbaar die gerelateerd is aan het jabikspaad:
› Historie
› Flora en fauna
› Symbolieken
› Sint Jacob
› Talen
› Jacob-links