Gids en route

Herziene zesde druk routegids Het Jabikspaad


In de gids vindt u de routebeschrijving en kaarten van de wandel- en fietsroute en daarnaast veel achtergrondinformatie. De routegids van het Jabikspaad wordt uitgegeven door de Friese pers Boekerij (ISBN 978 90 330 1163 4), en is verkrijgbaar bij de uitgever, via de boekhandel en is te bestellen via Protected email address.

In de geactualiseerde zesde druk zijn aanpassingen in de route en nieuwe ontwikkelingen langs het Jabikspaad opgenomen. Onder andere is de route bij Franeker aangepast in verband met de nieuwe rondweg en gaat het pad bij Haskerdijken over het DODO-voetpad.

Omdat de pont bij Genemuiden beperkte vaartijden heeft, is er een alternatief traject voor als de pont niet vaart in de gids beschreven. Sinds 2011 is het pontje bij Keimpetille weer in gebruik. Via een alternatieve route loopt het pad over het pontje bij Keimpetille. Deze alternatieve trajecten vindt u op onze webpagina Routewijzigingen.

Route

Het Jabikspaad bestaat uit een variant voor de fietsers en een variant voor de wandelaars. De fietsroute is 120 km, de wandelroute is 140 km.

De route is in het veld gemarkeerd met een blauw vierkant met een gele wulk. De wandel- en fietsroute zijn in noord-zuid en in zuid-noord-richting beschreven en bewegwijzerd.
Onderweg kunt u naast de vertrouwde markering ook andere markeringen vinden:
  • In de gemeente Weststellingwerf: een wegwijzer met een wandelende griffioen met knapzak. De griffioen is een mythisch dier dat in het gemeentewapen van Weststellingwerf staat.
  • In de kop van Overijssel: de maarkering van het Jabikspaad staat op de paaltjes van het wandelnetwerk.