Oorsprong Jabikspaad

De oorsprong van het Jabikspaad ligt in de geschiedenis van de eerste boeteling die vanuit Friesland op pelgrimage werd gestuurd. Abt Freerk van Hallum zond omstreeks 1170 vanuit het Norbertijner Klooster Mariëngaarde heer Asing op boetepelgrimage. Zijn reisgenote Gertrudis bereikte Santiago de Compostela. Zij is de eerste Friese pelgrim naar "Sint Jacob" die wij bij name kennen. De plaats waar klooster Mariëngaarde stond ligt aan het Jabikspaad (etappe Oude Bildtzijl - Stiens).

Lees meer

Een eerste stap op weg

Het Jabikspaad is een op zichzelf staande pelgrimsroute, maar kan voor u de eerste stap zijn op weg naar een hoger doel, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
Lopend of fietsend langs het Jabikspaad kunt u ervaren wat een pelgrimstocht met u doet. Het ritme van onderweg zijn, ontmoetingen met en natuur (en met uzelf), de cultuur en het landschap: ervaringen die u nooit meer zullen loslaten.

Lees meer

Routegids

De routegids van het Jabikspaad wordt uitgegeven door de Friese pers Boekerij (ISBN 978 90 330 1163 4), en is verkrijgbaar bij de uitgever, via de boekhandel en is te bestellen via deze website.

Lees meer

Let op: er is een wijziging in de wandelroute bij Goutum. Lees meer

Informatiecentrum

In de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie is een pelgrimsinformatiecentrum van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en van de Stichting Jabikspaad Fryslân gevestigd. Het informatiecentrum is ontstaan door samenwerking van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken (die eigenaar van de Groate Kerk is), met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de provincie Fryslân, de gemeente Het Bildt en de Stichting Jabikspaad Fryslân.

Het centrum is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand geopend van 11.00 – 15.00 uur.

Lees meer

Sint-Jacobiparochie in 2018 ‘Santiago aan het Wad’

Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Aanleiding voor de Stichting Santiago aan het Wad om samen met Stichting Jabikspaad Fryslân en andere organisaties Fryslân te profileren als pelgrimsregio. Een van de activiteiten is de 'Camino der Lage Landen', een estafette door Nederland voor wandelaars die wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
De estafette start op 3 februari 2018 vanuit 3 plaatsen in het zuiden van Nederland. Via drie verschillende wandelroutes gaat het naar het eindpunt, de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie. Sint-Jacobiparochie - ‘Santiago aan het Wad’ - is voor veel Nederlandse pelgrims het beginpunt van hun pelgrimage naar Santiago de Compostela.
De regio Fryslân van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob organiseert via vier routes een ‘Camino der Lage Landen’ voor fietsers. De start daarvan is tussen 18 en 23 juli 2018. Het is mogelijk delen van de routes te lopen of te fietsen.
Op de naamdag van Jacobus - 25 juli - ‘ontmoeten’ de drie wandel- en vier fietsroutes elkaar in Sint-Jacobiparochie. Eventueel gaat de tocht daarna door naar het nabijgelegen Zwarte Haan, ‘Finisterre’ aan de Waddenzee. De camino wordt afgesloten met een Jacobsfestival.

Meer info over ‘Camino der Lage Landen is te vinden op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob: www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad
Naar alle nieuwsberichten

Achtergrond

Er is veel achtergrondinformatie beschikbaar die gerelateerd is aan het jabikspaad:
› Historie
› Flora en fauna
› Symbolieken
› Sint Jacob
› Talen
› Jacob-links